|  ۱۰/ مرداد/ ۱۳۹۶ - ۶:۵۰
  |   نظرات: بدون نظر

دکتر جعفرپور در جریان مشکلات شهر خور قرار گرفت

دکتر جعفرپور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس  و نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در ادامه حضور خود در منطقه،  باتفاق علیپور معاون عمرانی فرمانداری ویژه لارستان، ثمری بخشدار  مرکزی و جمعی از مسئولین و معتمدین شهرستان و به دعوت شهرداری شهرخور درجلسه ای باحضور اعضای شورای فعلی شهرخور، تعدادی از…

دکتر جعفرپور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس  و نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در ادامه حضور خود در منطقه،  باتفاق علیپور معاون عمرانی فرمانداری ویژه لارستان، ثمری بخشدار  مرکزی و جمعی از مسئولین و معتمدین شهرستان و به دعوت شهرداری شهرخور درجلسه ای باحضور اعضای شورای فعلی شهرخور، تعدادی از منتخبین شورای جدید،امام جمعه خور و جمعی ازمردم شهرخور حضور یافته و ازنزدیک در جریان تلاش های شهرداری خور طی چهارسال گذشته و مشکلات پیش رو قرار گرفت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین پرسش ها از نماینده