|  ۸/ مرداد/ ۱۳۹۴ - ۷:۲۹
  |   نظرات: بدون نظر

علیرضا خوشه چین

چرا دکتر جعفر پور استعفا داد؟ پاسخ : ایشان استعفا نداده است

چرا دکتر جعفر پور استعفا داد؟


پاسخ : ایشان استعفا نداده است

آخرین پرسش ها از نماینده